Ценоразпис серологични изследвания, лаборатория Вирусология

Вид на изследването Цени в лв.

І. СПИН:

 

1. Доказване на HIV антитела с имунологичен метод  ELISA:

 

 • HIV 1/2 ag/ab.

15.90

ІІ. ХЕПАТИТНИ МАРКЕРИ – хепатити А , В и С

 

1.Серологични изследвания за маркери на хепатитен вирус А по метода ELISA:

 

 • Anti-HAV IgM.             

19.90

2.Серологични изследвания за маркери на хепатитен вирус В по метода ELISA:

 

 • HBsAg

9.90

 • Anti-HBc IgM

15.90

 • Anti-HBc total

15.00

 • HBeAg  

18.00

 • Anti-HBe  

18.00

 • Anti-HBs 

18.00

3.Серологични изследвания за маркери на хепатитен вирус C по метода ELISA:

 

 • Anti-HCV IgG

18.00

ІІІ. ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ:

 

1. Серологично изследване за рубеола по метода ELISA:

 

 • Rulella IgM

24.90

 • Rulella IgG

24.90

2.Серологично изследване за   паротит  по метода ELISA:

 

 • Mumps virus IgM

20.00

ІV.ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ:

 

1. Серологично изследване за хламидия трахоматис по метода ELISA:

 

 • Chl.Trachomatis  IgM

15.00

 • Chl.Trachomatis  IgG

15.00

2.Серологично изследване за сифилис по метода ELISA:

 

 • TP-ELISA IgG / IgM

20.00

3. Серологично изследване за херпес симплекс вируси по метода ELISA:

 

 • HSV 1-IgМ

15.00

 • HSV 2-IgМ  

15.00

 • HSV 1 / 2-IgG 

15.00

V. РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ:

 

1. Серологично изследване за хламидия пневмоние по метода ELISA:

 

 • Chl.Pneumoniae IgM

20.00

2. Серологично изследване за микоплазма пневмоние по метода ELISA:

 

 • M.Pneumoniae IgM   

20.00

3. Серологично изследване за аденовируси :

 

 • по метода ELISA:-AdV IgM 

15.00

4. Серологично изследване за респираторно-синцитиален вирус:

 

 • по метода ELISA:-RSV IgM 

15.00

5. Серологично изследване за Ку-треска по метода ELISA:

 

 • C.Burnetii ph ІІ-IgM

15.00

 • C.Burnetii ph ІІ-IgG

15.00

6. Серологично изследване за грипни вируси по метода ELISA:

 

 • Influenza A/B-IgG  

15.00

 • Influenza A –IgM

15.00

VІ. ИНФЕКЦИОЗНА МОНОНУКЛЕОЗА:

 

1. Серологично изследване за EBV/ Ебщайн-Бар вирус / по метода ELISA:

 

 • EBV IgM

17.00

VІІ. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ:

 

1. Серологично изследване за цитомегаловирус по метода ELISA:

 

 • CMV IgG

17.00

 • CMV IgM

17.00

VІІІ. ТОКСОПЛАЗМОЗА:

 

1. Серологично изследване за токсоплазмоза по метода ELISA:

 

 • Toxoplasma Gondii-IgG

15.00

ІХ. ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ:   

 

1. Серологично изследване за Хеликобактер пилори по метода ELISA:

 

 • Helicobacter pylori ELISA IgG

15.00

Х. Имунохроматографски изследвания на фекални проби:

 

 • AdV /Аденовируси/

Позитивира аденовирусен антиген във фекална проба  

19.90

 • Rotavirus  / Ротавируси /  

19.90

 

 

 • AST 

9.00

 • Ревмо фактор

6.90