Кардиологичен кабинет

  • Прегледи-консултация;
  • Ехокардиография с 3-D изображение;
  • 24 часов холтер ЕКГ
  • Велоергометрия (Schiller AT102)
  • 24 часов холтер за артериално налягане
  • Спирометрия.