Д-р Валери Петков

Специалист „Хирургия“

25 години стаж по специалността

Работен график: понеделник и сряда  от 14:00 – 17:00 часа