Д-р Вили Алексиев, д.м

Специалист „Ортопедия и травматология“ и „ Детска ортопедия“, придобита в САЩ

18 години стаж по специалността

Специализации: Ехография на тазобедрени стави

Работен график:  Осъществява платени консултативни прегледи по график , предварително записване на тел: 092/66 34 34; 092/66 35 35

Д-р Христо Гигов, д.м

Специалист „Ортопедия и травматология“

17 години стаж по специалността в Клиника по „Ортопедия и травматология“ – УМБАЛ „Георги Странски“ гр. Плевен

Специализации: Ендопротезиране на големи и малки стави, артроскопия

Проф. Д-р Панайот Танчев д.м.н

Специалист „ Ортопедия и травматология“,

Дългогодишен ръководител на първата в България ортопедична клиника по гръбначна хирургия - ДУБОТ Горна Баня

Работен график:  Осъществява платени консултативни прегледи по график, предварително записване на тел: 092/66 34 34; 092/66 35 35 

Д-р Бочо Кирков

Специалист „Ортопедия и травматология“

30 години стаж по специалността

Д-р Ивайло Борисов

Специалист „Ортопедия и травматология“

17 години стаж по специалността   

Специализации: Ендопротезиране на големи и малки стави, ехография на тазобедрени стави в детска възраст  

Д-р Румен Чернев

Специалист „Ортопедия и травматология“

18 години стаж по специалността   

Специализации: Ендопротезиране на големи и малки стави, Артроскопия

Д-р Антонио Георгиев

Специалист „Ортопедия и травматология“

27 години стаж по специалността   

Специализации: Ендопротезиране на големи и малки стави, Ехография на тазобедрени стави в детска възраст