Ехокардиографски кабинет

Кабинетът разполага с ехокардиограф ATL Philips HDD1500, с която се извършва 3D сонография.

  • Color Doppler
  • Continuous Doppler
  • Power Doppler

на сърце и магистрални съдове.

С това постигаме прецизна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания.