Ендокринологичен кабинет

  • Интерпретация на остеоденситометрия;
  • Интерпретация на Вега-тест/поносимост към храните/;
  • Индивидуално обучение на болен с ендокринно заболяване;
  • Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало;
  • Клинично изследване на болен с диабетна невропатия;
  • Антропометрично изследване на затлъстяването