Нефрологичен кабинет

  • Преглед – консултация;
  • Ехографска диагностика.