Кабинет Уши-нос-гърло

  • Прегледи;
  • Индиректна ларингоскопия;
  • Фарингоскопия;
  • Риноскопия;
  • Отоскопия;
  • Промивка при ушна кал;
  • Екстракция на чуждо тяло;
  • Изследване на слуха с Аудиометър.