Ортопедичен кабинет

  • Консултации с хабилитирани специалисти;
  • Изследване на костна плътност с Остеоденситометър;
  • Прегледи и ортопедични манипулации;
  • Обработка на рани;
  • Превръзки;
  • Гипсиране с обикновен и полимерен гипс;
  • Наместване;
  • Инцизии;
  • Вътреставни инжекции;
  • Малки операции и др.