Ценоразпис акушерство и гинекология
Манипулации Цени в лв.

Гинекологичен преглед

30.00

Ехография на малък таз

30.00

Гинекологичен преглед + УЗИ

50.00

Провеждане женска консултация на неосигурени и жени без направление

30.00

Аборт с локална анестезиЯ /до 10 г.с./

120.00

Аборт с локална анестезия /от 10-12 г.с /

200.00

Аборт с обща анестезия

170.00

Абразио с локална анестезия

120.00

Абразио с обща анестезия / до 10 г.с./

170.00

Абразио с обща анестезия / от 10-12 г.с /

220.00

Поставяне на спирала

40.00

Сваляне на спирала

30.00

Поставяне на песар/халка/

30.00

Биопсия

50.00

Диатермокоагулация на кондиломи

50.00

Диатермокоагулация на псевдоерозио коли утери

30.00

Полипектомия

50.00

Инцизия на бартолинов абсцес

70.00

Ехография на млечна жлеза

50.00

4D ехограф /фетална морфология/

60.00

Kолпоскопия

30.00

Ценоразпис ортопедия
Наименование на платените услуги Цени в лв.

Превръзка малка

3.00

Превръзка голяма

5.00

Превръзка „Дезо”

12.00

Сваляне на гипс

3.00

Гипсова лонгета на долен крайник

10.00

Гипсов ботуш

15.00

Гипсов тутур

20.00

Гипсова лонгета на китка

5.00

Гипсова лонгета на предмишница

10.00

Анестезия-обезболяване с Лидокаин

3.00

Обработка на малка рана-до 3 конци

7.00

Обработка на следна рана-до 6 конци

15.00

Обработка на голяма рана -над 6 конци

20.00

ДИПРОФОС

15.00

ДЕПОМЕДРОЛ

20.00

ФЛОСТЕРОН

10.00

Диагностична и терапевтична пункция на става

10.00

Забележка: Услугите, извършени при домашно посещение се заплащат по установения ценоразпис плюс 7,00 лв допълнително и транспортните разходи са за сметка на пациента/такси/!!!

Рентгенови изследвания
Изследване Цена в лв.

Рентгенография на стерноклавикуларна става

12.00

Рентгенография на клавикула

12.00

Рентгенографияна акромиоклавикуларната  става

12.00

Рентгенография на скапула

12.00

Рентгенография на раменна става

12.00

Рентгенография на хумерус

12.00

Рентгенография на лакетна става

12.00

Рентгенография на антебрахиум

12.00

Рентгенография на гривнена става

12.00

Рентгенография на длан

12.00

Рентгенография на таз

18.00

Рентгенография на сакроилиачна става

12.00

Рентгенография на тазобедрена става

12.00

Рентгенография на бедрена кост

12.00

Рентгенография на колянна става

12.00

Рентгенография на подбедрица

12.00

Рентгенография на глезенна става

12.00

Рентгенография на стъпало и пръсти

12.00

Рентгенография на череп

18.00

Рентгенография лицеви кости

12.00

Специални центражи на черепа

12.00

Рентгенография на околоносни синуси

12.00

Рентгенография на челюсти в специални проекции

18.00

Рентгенография на шийни прешлени по Колие

24.00

Рентгенография на шийни прешлени

24.00

Рентгенография на торакални прешлени

24.00

Рентгенография на лумбални прешлени

24.00

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

24.00

Рентгенография на стернум

24.00

Рентгенография на ребра

24.00

Обзорна графия на сърце и медиастинум

18.00

Обзорна рентгенография на корем, БУМ

18.00

Рентгеноскопия на бял дроб

18.00

Ултразвуково изследване на коремни органи

30.00

Ултразвуково изследване на щитовидна жлеза

30.00

Ултразвуково изследване на две млечни жлези

30.00

Ценоразпис физикална терапия
Наименование на платените услуги Цени в лв.

Кинезитерапевтични процедури

 

Общоукрепваща гимнастика

5.00

Лечебна гимнастика със спец. методи

7.00

Аналитична гимнастика

5.00

Автогенна тренировка

5.00

Мануален масаж на цяло тяло

30.00

Частичен масаж

15.00

Парафинова апликация

2.00

Електротерапия

 

Терапия с високочестотни електромагнитни вълни

3.00

Ултразвук на поле

3.00

Магнитно поле

3.00

Криотерапия+ ЛФК

7.00

Светлинни процедури

 

Облъчване със солукс

2.00

Облъчване с УВЛ

2.00

Допълнителни процедури

 

Ъглометрия и сантиметрия

15.00

Преглед със снемане на кинезиологичен статус

30.00

Лазертерапия

5.00

Ценоразпис функционална диагностика
Наименование на платените услуги Цени в лв.

ЕКГ

5.00

Ехокардиография

55.00

Велоергометрия

55.00

24 часов холтер ЕКГ

24 часов холтер ЕКГ по здравна каса

50.00

10лв за консумативи

24 часов холтер RR

24 часов холтер RR по здравна каса

50.00

5 лв за батерии

Други платени услуги
Наименование на платените услуги Цени в лв.

Преглед

30.00

Превръзка малка

3.00

Превръзка голяма

5.00

Превръзка”Дезо”

12.00

Сваляне на гипс

3.00

Е К Г

5.00

Измерване на кръвно налягане

2.00

Поставяне или смяна на катетър

15.00

Аудиометрия

5.00

Подкожна инжекция

2.00

Мускулна инжекция

2.00

Венозна инжекция

3.00

Венозна инфузия

8.00

Проба за чувствителност

5.00

Поставяне на абокат

5.00

Изследване на кръвна група

14.00

Измерване на крайници за ТЕЛК

10.00

Определяне схема на протромбинов индекс

5.00

Вадене на кърлеж

8.00

Доплер-сонограф

30.00

Забележка:Услугите, извършени при домашно посещение се заплащат по установения ценоразпис плюс 7.00 лв допълнително и транспортните разходи са за сметка на пациента/такси/!!!

Ценоразпис медицински
Вид медицинска дейност Цени в лв.

Медицинско за работа

15.00

Медицинско за училище

15.00

Медицинско за брак

15.00

Медицинско за любители шофьори (очен кабинет и вътрешен кабинет) 

20.00

Медицинско за професионалист  (очен к-т; ушен к-т ; неврологичен к-т ; хирургичен к-т ; вътрешен к-т)

35.00

Медицинско за чужбина  (очен к-т; ушен к-т; неврологичен к-т ; хирургичен к-т; вътрешен к-т, ЕКГ, рентген, лаборатория)

90.00

Медицинско за МВР (очен к-т; ушен к-т; неврологичен к-т ; хирургичен к-т; вътрешен к-т,  рентген, лаборатория)

70.00

Издаване на медицинско свидетелство за съд, ДЗИ и Соц.грижи

25.00

Издаване  на протоколи за ТЕЛК

25.00

Експресно издаване на медицинско св-во

15.00

Издаване на болничен лист-дубликат

15.00

Издаване  на протокол от ЛКК и трудоустрояване  

25.00

Ехо-доплер на съдове/артерии, вени/

30.00

Ценоразпис лабораторни изследвания
No. Видове изследвания Цени в лв.

I

Хематологични и цитологични изследвания

х

1

Кръвна картина – автоматично изброяване 12 параметъра  – комплексно

4.90

2

Диференциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити в периферна кръв

 • автоматично трипараметрово изброяване

1.90

3

СУЕ

1.45

4

Алкално - киселинно равновесие -АКР

7.00

II

Кръвосъсирване и фибринолиза

Х

1

Време на кървене

1.90

2

Време на съсирване

1.90

3

Протромбиново време-INR

2.90

4

Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

3.90

5

Фибриноген

3.40

III

Изследвания на урина и изпражнения

Х

1

Автоматично отчитане на количество албумин в урината и комплексно отчитане на другите 11 показатели

2.90

IV

Клинично – химични изследвания

Х

1

Глюкоза

2.40

2

Кръвнозахарен профил

4.80

3

Креатинин

2.40

4

Урея

2.40

5

Билирубин – общ

2.40

6

Билирубин – директен

2.40

7

Общ белтък

2.40

8

Албумин

2.40

9

Холестерол

2.40

10

Холестерол LDL

2.40

11

Холестерол HDL

2.40

12

Триглицериди

2.40

13

Пикочна киселина

2.40

14

AСAT

2.40

15

АЛАТ

2.40

16

Креатинкиназа (КК)

2.40

17

ГГТ

2.40

18

Алкална фосфатаза (АФ)

2.40

19

Алфа – амилаза

2.40

20

CRP-Це реактивен протеин

9.90

21

Натрий

3.90

22

Калий

3.90

23

Калций

3.90

24

Фосфати

3.90

25

Желязо

3.70

26

ЖСК

5.90

27

Орален глюкозотолерантен тест

4.80

28

Гликиран хемоглобин

13.90

29

Микроалбуминурия

14.00

30

Тропонин

10.00

Съгласно Чл.153 от НРД 2014г. за вземане на биологичен материал всеки пациент заплаща – 2.00лв

От тази сума се освобождават само :

лица без доходи, настанени в домове за деца и юноши в домове за деца от предучилищна възраст , в домове за социални грижи .

Забележка: Услугите, извършени при домашно посещение се заплащат по установения ценоразпис плюс 7,00 лв допълнително и транспортните разходи са за сметка на пациента/такси/!!!

Ценоразпис хормонални изследвания
No. Видове изследвания Цени в лв.

1.

T4 Free   -  свободен тироксин

12.40

2.

TSH  -  тиреостимулиращ хормон

12.40

3.

FT3 - трийодтиронин

14.90

4.

LH  -  лутеинизиращ хормон

14.90

5.

FSH –  фоликулостимулиращ хормон

14.90

6.

Prolactine  -  пролактин

14.90

7.

Estradiol  -  естрадиол

14.90

8.

Progesterone  -  прогестерон        

14.90

9.

Cortisol - кортизол

19.00

10.

Insulin – имунореактивен инсулин

15.90

11.

Human Anti Thyroglobulin  - ТАТ

14.90

12.

Human Anti TPO   -   МАТ

14.90

13.

Anti Thyroglobulin – ТАТ   и   Anti TPO   -   МАТ

25.40

14.

DHEA-S- Дехидроепиандростерон-сулфат

19.90

15.

Testosteron  -   тестостерон  

14.90

16.

HCG- човешки хорионгонадотропин

15.90

Ценоразпис туморни маркери
No. Видове изследвания Код по НЗОК Цени в лв.

1.

PSA Total – простатен специфичен антиген

10.10

15.90

2.

CA – 15-3 -  карциномен антиген 15-3

10.11

19.90

3.

CA – 19-9 - карциномен антиген 19-9

10.12

19.90

4.

CA – 125 - карциномен антиген 125

10.13

19.90

5.

AFP – алфа - фетопротеин

10.14

19.90

6.

HCG- човешки хорионгонадотропин

10.15

19.90

7.

CEA  - карциноембрионален антиген

10.61

15.90

За пациенти с прекъснати здравно-осигурителни права са в сила цените от т.2 и т.3.

Ценоразпис серологични изследвания, лаборатория Вирусология
Вид на изследването Цени в лв.

І. СПИН:

 

1. Доказване на HIV антитела с имунологичен метод  ELISA:

 

 • HIV 1/2 ag/ab.

15.90

ІІ. ХЕПАТИТНИ МАРКЕРИ – хепатити А , В и С

 

1.Серологични изследвания за маркери на хепатитен вирус А по метода ELISA:

 

 • Anti-HAV IgM.             

19.90

2.Серологични изследвания за маркери на хепатитен вирус В по метода ELISA:

 

 • HBsAg

9.90

 • Anti-HBc IgM

15.90

 • Anti-HBc total

15.00

 • HBeAg  

18.00

 • Anti-HBe  

18.00

 • Anti-HBs 

18.00

3.Серологични изследвания за маркери на хепатитен вирус C по метода ELISA:

 

 • Anti-HCV IgG

18.00

ІІІ. ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ:

 

1. Серологично изследване за рубеола по метода ELISA:

 

 • Rulella IgM

24.90

 • Rulella IgG

24.90

2.Серологично изследване за   паротит  по метода ELISA:

 

 • Mumps virus IgM

20.00

ІV.ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ:

 

1. Серологично изследване за хламидия трахоматис по метода ELISA:

 

 • Chl.Trachomatis  IgM

15.00

 • Chl.Trachomatis  IgG

15.00

2.Серологично изследване за сифилис по метода ELISA:

 

 • TP-ELISA IgG / IgM

20.00

3. Серологично изследване за херпес симплекс вируси по метода ELISA:

 

 • HSV 1-IgМ

15.00

 • HSV 2-IgМ  

15.00

 • HSV 1 / 2-IgG 

15.00

V. РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ:

 

1. Серологично изследване за хламидия пневмоние по метода ELISA:

 

 • Chl.Pneumoniae IgM

20.00

2. Серологично изследване за микоплазма пневмоние по метода ELISA:

 

 • M.Pneumoniae IgM   

20.00

3. Серологично изследване за аденовируси :

 

 • по метода ELISA:-AdV IgM 

15.00

4. Серологично изследване за респираторно-синцитиален вирус:

 

 • по метода ELISA:-RSV IgM 

15.00

5. Серологично изследване за Ку-треска по метода ELISA:

 

 • C.Burnetii ph ІІ-IgM

15.00

 • C.Burnetii ph ІІ-IgG

15.00

6. Серологично изследване за грипни вируси по метода ELISA:

 

 • Influenza A/B-IgG  

15.00

 • Influenza A –IgM

15.00

VІ. ИНФЕКЦИОЗНА МОНОНУКЛЕОЗА:

 

1. Серологично изследване за EBV/ Ебщайн-Бар вирус / по метода ELISA:

 

 • EBV IgM

17.00

VІІ. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ:

 

1. Серологично изследване за цитомегаловирус по метода ELISA:

 

 • CMV IgG

17.00

 • CMV IgM

17.00

VІІІ. ТОКСОПЛАЗМОЗА:

 

1. Серологично изследване за токсоплазмоза по метода ELISA:

 

 • Toxoplasma Gondii-IgG

15.00

ІХ. ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ:   

 

1. Серологично изследване за Хеликобактер пилори по метода ELISA:

 

 • Helicobacter pylori ELISA IgG

15.00

Х. Имунохроматографски изследвания на фекални проби:

 

 • AdV /Аденовируси/

Позитивира аденовирусен антиген във фекална проба  

19.90

 • Rotavirus  / Ротавируси /  

19.90

 

 

 • AST 

9.00

 • Ревмо фактор

6.90