Ценоразпис медицински

Вид медицинска дейност Цени в лв.

Медицинско за работа

15.00

Медицинско за училище

15.00

Медицинско за брак

15.00

Медицинско за любители шофьори (очен кабинет и вътрешен кабинет) 

20.00

Медицинско за професионалист  (очен к-т; ушен к-т ; неврологичен к-т ; хирургичен к-т ; вътрешен к-т)

35.00

Медицинско за чужбина  (очен к-т; ушен к-т; неврологичен к-т ; хирургичен к-т; вътрешен к-т, ЕКГ, рентген, лаборатория)

90.00

Медицинско за МВР (очен к-т; ушен к-т; неврологичен к-т ; хирургичен к-т; вътрешен к-т,  рентген, лаборатория)

70.00

Издаване на медицинско свидетелство за съд, ДЗИ и Соц.грижи

25.00

Издаване  на протоколи за ТЕЛК

25.00

Експресно издаване на медицинско св-во

15.00

Издаване на болничен лист-дубликат

15.00

Издаване  на протокол от ЛКК и трудоустрояване  

25.00

Ехо-доплер на съдове/артерии, вени/

30.00