Ценоразпис лабораторни изследвания

No. Видове изследвания Цени в лв.

I

Хематологични и цитологични изследвания

х

1

Кръвна картина – автоматично изброяване 12 параметъра  – комплексно

4.90

2

Диференциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити в периферна кръв

  • автоматично трипараметрово изброяване

1.90

3

СУЕ

1.45

4

Алкално - киселинно равновесие -АКР

7.00

II

Кръвосъсирване и фибринолиза

Х

1

Време на кървене

1.90

2

Време на съсирване

1.90

3

Протромбиново време-INR

2.90

4

Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

3.90

5

Фибриноген

3.40

III

Изследвания на урина и изпражнения

Х

1

Автоматично отчитане на количество албумин в урината и комплексно отчитане на другите 11 показатели

2.90

IV

Клинично – химични изследвания

Х

1

Глюкоза

2.40

2

Кръвнозахарен профил

4.80

3

Креатинин

2.40

4

Урея

2.40

5

Билирубин – общ

2.40

6

Билирубин – директен

2.40

7

Общ белтък

2.40

8

Албумин

2.40

9

Холестерол

2.40

10

Холестерол LDL

2.40

11

Холестерол HDL

2.40

12

Триглицериди

2.40

13

Пикочна киселина

2.40

14

AСAT

2.40

15

АЛАТ

2.40

16

Креатинкиназа (КК)

2.40

17

ГГТ

2.40

18

Алкална фосфатаза (АФ)

2.40

19

Алфа – амилаза

2.40

20

CRP-Це реактивен протеин

9.90

21

Натрий

3.90

22

Калий

3.90

23

Калций

3.90

24

Фосфати

3.90

25

Желязо

3.70

26

ЖСК

5.90

27

Орален глюкозотолерантен тест

4.80

28

Гликиран хемоглобин

13.90

29

Микроалбуминурия

14.00

30

Тропонин

10.00

Съгласно Чл.153 от НРД 2014г. за вземане на биологичен материал всеки пациент заплаща – 2.00лв

От тази сума се освобождават само :

лица без доходи, настанени в домове за деца и юноши в домове за деца от предучилищна възраст , в домове за социални грижи .

Забележка: Услугите, извършени при домашно посещение се заплащат по установения ценоразпис плюс 7,00 лв допълнително и транспортните разходи са за сметка на пациента/такси/!!!