Ценоразпис функционална диагностика

Наименование на платените услуги Цени в лв.

ЕКГ

5.00

Ехокардиография

55.00

Велоергометрия

55.00

24 часов холтер ЕКГ

24 часов холтер ЕКГ по здравна каса

50.00

10лв за консумативи

24 часов холтер RR

24 часов холтер RR по здравна каса

50.00

5 лв за батерии