Рентгенови изследвания

Изследване Цена в лв.

Рентгенография на стерноклавикуларна става

12.00

Рентгенография на клавикула

12.00

Рентгенографияна акромиоклавикуларната  става

12.00

Рентгенография на скапула

12.00

Рентгенография на раменна става

12.00

Рентгенография на хумерус

12.00

Рентгенография на лакетна става

12.00

Рентгенография на антебрахиум

12.00

Рентгенография на гривнена става

12.00

Рентгенография на длан

12.00

Рентгенография на таз

18.00

Рентгенография на сакроилиачна става

12.00

Рентгенография на тазобедрена става

12.00

Рентгенография на бедрена кост

12.00

Рентгенография на колянна става

12.00

Рентгенография на подбедрица

12.00

Рентгенография на глезенна става

12.00

Рентгенография на стъпало и пръсти

12.00

Рентгенография на череп

18.00

Рентгенография лицеви кости

12.00

Специални центражи на черепа

12.00

Рентгенография на околоносни синуси

12.00

Рентгенография на челюсти в специални проекции

18.00

Рентгенография на шийни прешлени по Колие

24.00

Рентгенография на шийни прешлени

24.00

Рентгенография на торакални прешлени

24.00

Рентгенография на лумбални прешлени

24.00

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

24.00

Рентгенография на стернум

24.00

Рентгенография на ребра

24.00

Обзорна графия на сърце и медиастинум

18.00

Обзорна рентгенография на корем, БУМ

18.00

Рентгеноскопия на бял дроб

18.00

Ултразвуково изследване на коремни органи

30.00

Ултразвуково изследване на щитовидна жлеза

30.00

Ултразвуково изследване на две млечни жлези

30.00