Хормони туморни маркери

Метод на изследване - автоматизирана ELISA.

Работи се с автоматичния имунологичен анализатор ATOM, произве- ден от италианската компания Maroche. Компанията произвежда широк спектър от висококачествена медицинска апаратура, като има над 15 годишен опит в производството на автоматизирани имунологични системи. Анализаторът е предназначен за пълно автоматизиране на широкоразпространения ELISA метод. Чрез пълното автоматизиране на метода може да бъде извлечено максималното от него, като напълно се елиминира човешкият фактор и грешка, които са най-честите причини за невъзпроизводим или неверен резултат.

Дни на провеждане на диагностиката:

  • понеделник
  • сряда
  • петък

Резултатите се дават на пациента в рамките на работния ден на провеждане на изследването. Те се регистрират в амбулаторен  журнал, а на пациента  се издава бланка с трите му имена, години, амб.№, резултати, референтни стойности, подписи на извършилия изследването и клиничния лекар, личния му печат и печат на МЦ.

Резултатите се дават в мерни единици, утвърдени от  Българска НСВОК-КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - орган за национален външен контрол за качество на лабораторна диагностика.

Клинична лаборатория има сертификат за качество на хормонална диагностика и диагностика на туморни маркери.

Ние можем да Ви бъдем полезни с коректност и професионализъм!

Ценоразпис хормонални изследвания
Ценоразпис туморни маркери