Ценоразпис туморни маркери

No. Видове изследвания Код по НЗОК Цени в лв.

1.

PSA Total – простатен специфичен антиген

10.10

15.90

2.

CA – 15-3 -  карциномен антиген 15-3

10.11

19.90

3.

CA – 19-9 - карциномен антиген 19-9

10.12

19.90

4.

CA – 125 - карциномен антиген 125

10.13

19.90

5.

AFP – алфа - фетопротеин

10.14

19.90

6.

HCG- човешки хорионгонадотропин

10.15

19.90

7.

CEA  - карциноембрионален антиген

10.61

15.90

За пациенти с прекъснати здравно-осигурителни права са в сила цените от т.2 и т.3.