Ценоразпис акушерство и гинекология

Манипулации Цени в лв.

Гинекологичен преглед

30.00

Ехография на малък таз

30.00

Гинекологичен преглед + УЗИ

50.00

Провеждане женска консултация на неосигурени и жени без направление

30.00

Аборт с локална анестезиЯ /до 10 г.с./

120.00

Аборт с локална анестезия /от 10-12 г.с /

200.00

Аборт с обща анестезия

170.00

Абразио с локална анестезия

120.00

Абразио с обща анестезия / до 10 г.с./

170.00

Абразио с обща анестезия / от 10-12 г.с /

220.00

Поставяне на спирала

40.00

Сваляне на спирала

30.00

Поставяне на песар/халка/

30.00

Биопсия

50.00

Диатермокоагулация на кондиломи

50.00

Диатермокоагулация на псевдоерозио коли утери

30.00

Полипектомия

50.00

Инцизия на бартолинов абсцес

70.00

Ехография на млечна жлеза

50.00

4D ехограф /фетална морфология/

60.00

Kолпоскопия

30.00